รอจับตา โอโซน(ตัวร้าย) ตามหลังฝุ่นจิ๋ว PM2.5 มาติดๆ  

ข่าวธุรกิจวันนี้
วิกฤติฝุ่นพิษ PM 2.5 ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเริ่มเจือจาง ผลจากมาตรการต่างๆ แต่อย่าเพิ่งดีใจ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ จาก สวทช.ถ่ายทอดผลศึกษาจากจีน ระบุพบการเพิ่มขึ้นของระดับก๊าซโอโซน(ตัวร้าย) หลังจากฝุ่นจิ๋วเจือจาง
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons