เกษตรอัจฉริยะ-เอไอ แฟลกชิพเนคเทค

ข่าวธุรกิจวันนี้
เนคเทคผนึกคูโบต้าเปิดตัวปฏิทินเพาะปลูกในรูปแบบโมบายแอพฯ เชื่อมเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ-อัจฉริยะผ่านเอไอ หวังเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถเกษตรกรในตลาดโลก
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons