แอร์เอเชียเอ็กซ์สยายปีก รุกตลาดใหม่ ดันกำไร

ข่าวธุรกิจวันนี้
แผนธุรกิจในปี 2562 ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จะเดินหน้าเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางเดิม และเร่งศึกษาเปิดเส้นทางบินใหม่ โดยเฉพาะเส้นทางระยะไกลสู่ทวีปยุโรป
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons