ชีวิตคิดบวกในยุคดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม ‘Ooca’

ข่าวธุรกิจวันนี้
ในยุคที่เทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วและอัตโนมัติ สะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพ แต่อีกด้านหนึ่งก็กลับส่งผลให้คนเกิดความเครียด วิตกกังวล มีความกดดัน
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons