เปิดมุมมอง พลิกเกมชีวิต ศาสตร์ดีข้ามยุค ‘จิตวิทยาการจัดการ’

ข่าวธุรกิจวันนี้
เป็นศาสตร์ที่ทำให้มองเห็นวิสัยทัศน์ในอนาคต ถ้ามีมุมมองใหม่ การกระทำก็ย่อมเปลี่ยน ถ้าไม่เห็นก็จะทำแต่สิ่งเดิมๆ วันนี้จึงยังคงมีความสุข สนุกกับการทำงานทุกวันในฐานะของโค้ช ครู ผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสอนศาสตร์ “จิตวิทยาการจัดการ”
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons