“เฮือนเคียงโฮง(ไฟฟ้า)” CSR ของคนรุ่นใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน

ข่าวธุรกิจวันนี้
“เฮือนเคียงโฮง(ไฟฟ้า)” กิจกรรมสานสัมพันธ์แบบยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้าน บริเวณรอบโรงไฟฟ้าในเครือของ CKPower
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons