“ฟิล์มกันรอย” ธุรกิจพันล้าน โตเงียบ !! เกาะสมาร์ทโฟน

ข่าวธุรกิจวันนี้
“สมาร์ทโฟน” สิ่งที่ขาดไม่ได้ ยุคเทคโนโลยีครองโลก ยอดขายสมาร์ทโฟนพุ่ง ดันธุรกิจ “ฟิล์ม&กระจกกันรอย” โตเงียบ มูลค่าหลาย “พันล้าน” ต่อปี ผ่านคำบอกเล่า เจ้าอาณาจักร ฟิล์มกันรอยเมืองไทย “อมรศักดิ์ แดงแสงทอง”
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons