5จี-คลาวด์ฟันดิ้ง อาวุธใหม่โลกธุรกิจ

ข่าวธุรกิจวันนี้
“สมประสงค์” แห่งเอไอเอสแชร์ไอเดีย “ดิจิทัลเปลี่ยนโลกอนาคต” นอกจากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิต ยังทำให้เกิดทักษะความสามารถใหม่และพฤติกรรมใหม่ที่แตกต่างจาก 10 ปีก่อนอย่างสิ้นเชิง ระบุหน่วยงานทุกภาคส่วน แรงงานทุกระดับต้องปรับตัวแล้วก้าวตามให้ทัน
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons