แรงงานระดมช่างฝีมือฟื้นฟูพายุปาบึก

ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าหลังจากพายุโซนร้อนปาปึกเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งอ่าวไทย และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นไปสู่ทะเลอันดามัน และสลายตัวในที่สุดนั้น ส่งผลให้พื้นที่ 16 จังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบบ้านเรือน อาคาร สถานที่ราชการ รวมไปถึงอุปกรณ์ยังชีพ สิ่งของอำนวยความสะดวก ต่างได้รับความเสียหาย โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 16 จังหวัดภาคใต้ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ ครูฝึก ช่างชุมชน และผู้เข้ารับการฝึกในสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร เครื่องยนต์การเกษตร รถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถโมบายเคลื่อนที่ออกให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านและอาคาร

 

The post แรงงานระดมช่างฝีมือฟื้นฟูพายุปาบึก appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons