สอน.จัดรถบริการเก็บอ้อยตกบนถนน

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี (ศอภ.1) ร่มกับสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 และโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลอง ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการบรรทุกขนส่งอ้อยเข้าโรงงานในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี โดยพบว่าสถานการณ์การบรรทุกขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลค่อนข้างเรียบร้อยดี มีเพียงบางจุดที่พบอ้อยตกหล่น ซึ่งได้ประสานงานกับสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 และโรงงานน้ำตาล จัดรถบริการเก็บอ้อยที่ตกหล่นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และได้จัดให้มีป้ายข้อความและธงแดงติดท้ายรถบรรทุกอ้อยทุกคัน มีการจัดป้ายแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะระมัดระวังรถบรรทุกอ้อย พร้อมข้อความให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์ ในกรณีพบอ้อยตกหล่นบริเวณข้างทาง

ทั้งนี้ สอน. จะเฝ้าติดตามสถานการณ์การขนส่งอ้อยเข้าสูงโรงงานน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562 อย่างต่อเนื่อง สำหรับรถบรรทุกอ้อยส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอกภัย

The post สอน.จัดรถบริการเก็บอ้อยตกบนถนน appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons