ก.ท่องเที่ยวชูทำหนังดึงตปท.มาอ่าวไทย

ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยผ่านสื่อภาพยนตร์ ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคการท่องเที่ยว ที่ถือเป็นรายได้เข้าประเทศกว่าร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี และยังเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 2 ล้านคน รวมทั้งองค์การการค้าโลก หรือ WTO ได้เปิดเผยว่า ประเทศไทยสามารถทำรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นประวัติการสูงถึง 1.65 ล้านล้านบาท และเป็นประเทศที่สามารถทำรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในปี 2559 ถึง 2560 อยู่ที่อันดับ 3 ของโลก
โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้เห็นชอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงกันทั้งสองฝั่ง คือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวงเงินกว่า 200,000 ล้านบาท เพื่อกระจายรายได้ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่รวมทั้งโครงการในวันนี้จะใช้ช่องทางผ่านการใช้สื่อภาพยนตร์ที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มากขึ้นในพื้นที่จังหวัดฝั่งอ่าวไทย

The post ก.ท่องเที่ยวชูทำหนังดึงตปท.มาอ่าวไทย appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons