ไทย-อาเซียนถกเกาหลีเพิ่มมูลค่าการค้า

ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA-IC) ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลักดันประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมให้มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยจะผลักดันรายการสินค้าสำคัญที่ไทยต้องการให้เกาหลีใต้เปิดตลาดเพิ่มเติม อาทิ สินค้าประมง มันสำปะหลังอัดเม็ด ข้าวกล้อง อาหารแปรรูป พลาสติกและเคมีภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำธุรกิจในเกาหลีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้อาเซียนและเกาหลีสามารถบรรลุเป้าหมายการค้าที่ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ผู้นำได้ตั้งเป้าไว้

สำหรับการค้าระหว่างไทย-เกาหลี ในปี 2561 มีการค้ารวมกว่า 13,766 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.74 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย

 

The post ไทย-อาเซียนถกเกาหลีเพิ่มมูลค่าการค้า appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons