พาณิชย์ลำพูนตรวจจำหน่ายปุ๋ยเคมี

ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมี ในพื้นที่อำเภออำเภอเมือง และบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน หลังจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ร่วมมือผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีรายใหญ่ ประกาศปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิต

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่จำนวน 2 ร้านค้า พบว่า ทั้งสองร้านเป็นร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของจังหวัดลำพูน ได้ปรับราคาการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลง 20- 50 บาท/รายการ สอดรับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่ร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ปรับลดราคาปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นประโยชน์กับเกษตรกร ที่จะได้ใช้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลง

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีทุกแห่ง ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่เกษตรกรและผู้ใช้ปุ๋ย หากไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงานฯ จะจัดชุดเจ้าหน้าดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

 

 

The post พาณิชย์ลำพูนตรวจจำหน่ายปุ๋ยเคมี appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons