คมนาคมพร้อมรับเดินทางสงกรานต์ปี62

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนอำนวยความสะดวก และปลอดภัยรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ของกระทรวงคมนาคม เน้นการรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค” ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 มีเป้าหมาย อำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้าและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

โดยสั่งให้วิเคราะห์ถนนในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง(ทล.) 71เส้นทาง กรมทางหลวง(ทช.)40เส้นทาง รวม 111 เส้นทาง กำหนดเป็นสายทางเฝ้าระวังจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายคมนาคมของกระทรวงฯ ให้ลดลงร้อยละ 10
ด้านผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะจะต้องมีเวลาพักผ่อนเพียงพอ ไม่เสพสิ่งเสพติด ปริมาณแอลกอฮอร์ต้องเป็นศูนย์

ทั้งนี้ให้นำข้อมูลสถิติช่วงการหยุดของเทศกาล แต่ละปีที่ผ่านมานำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการให้เหมาะสม และเริ่มจัดเก็บข้อมูลการใช้ความเร็วเพื่อนำเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบกับเทศกาลครั้งต่อไป และได้กำชับให้เข้มงวดมาตรการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นให้สอดคล้องตามการคาดการณ์ที่คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สถานที่ให้บริการ ห้องน้ำ ที่พักรอ ในทุกโหมดการเดินทางต้องเพียงพอและสะอาด

 

The post คมนาคมพร้อมรับเดินทางสงกรานต์ปี62 appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons