แจ้งรพ.เอกชนจ่ายใบสั่งยาให้คนเลือกซื้อเอง

ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ฯ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายยา จัดส่งต้นทุนและข้อมูลราคาซื้อขายยาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ก่อนสงกรานต์ ว่า ขณะนี้กรมฯได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่งครบทั้งหมดแล้ว โดยจากนี้จะนำข้อมูลไปประมวล เพื่อออกแนวทางและนำมาตรการต่างๆมาใช้

เบื้องต้นเตรียม 3 แนวทางในการลดความเดือดร้อนประชาชนในการแบกรับภาระค่ายา และค่าใช้จ่ายที่แพงเกินควร ให้คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลราคายาและเวชภัณฑ์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน คาดประชุมได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร.เห็นชอบต่อไป

โดย 3 แนวทาง ประกอบด้วย การกำหนดให้ปิดป้ายแสดงราคายา เวชภัณท์ ให้ชัดเจน ห้ามขายเกินราคากำหนด หรือกักตุนสินค้า การนำราคายากว่า 3,000รายการ จาก 32,000รายการ และเวชภัณท์ฝ 800 รายการขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลและของกรมฯ และประสานกระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งทุกโรงพยาบาลให้ระบุรายการยาและเวชภัณท์ในใบสั่งยาให้ชัดเจนและให้ออกใบสั่งยาให้ผู้ป่วยที่ต้องการซื้อยาภายนอกโรงพยาบาลได้ เพื่อเป็นทางเลือกลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วย

 

 

The post แจ้งรพ.เอกชนจ่ายใบสั่งยาให้คนเลือกซื้อเอง appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons