สมอ.จับสินค้าด้อยคุณภาพมูลค่า10ล้านบาท

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ส่งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบโรงงานและร้านจำหน่าย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และมีการตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยแห่งที่ 1 เป็นโกดังเก็บเหล็กเส้นรอการจำหน่ายของผู้จำหน่ายรายหนึ่ง ย่านสมุทรสาคร ตรวจพบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม น้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน (เหล็กเบา) จำนวน 139,200 เส้น น้ำหนักประมาณ 350 ตัน มูลค่ากว่า 7,000,000 บาท ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนแห่งที่ 2 เป็นโรงงานตึกแถว 2 คูหา ย่านจอมทอง กรุงเทพฯ พบว่ามีการทำปลั๊กพ่วงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นปลั๊กพ่วงที่ประกอบสำเร็จพร้อมส่งจำหน่าย จำนวน 3,572 ชิ้น มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และปลั๊กพ่วงที่รอประกอบ อีกกว่า 3,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และแห่งที่ 3 เป็นผู้นำเข้าหลอดไฟย่านบางขุนเทียน-ชายทะเล ซึ่งมีข้อมูลการนำเข้าหลอดไฟเป็นจำนวนมาก จึงเข้าตรวจสอบและพบว่ามีการนำเข้าหลอดไฟไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 11,342 ชิ้น มูลค่ากว่า 1,134,200 บาท โดยบทลงโทษของผู้ทำ (ผู้ผลิต) หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมมูลค่าของที่ยึดอายัดทั้งสิ้นมูลค่า 10 กว่าล้านบาท โดย สมอ. ได้ดำเนินการยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

อย่างไรก็ตาม สมอ. มีแผนตรวจเข้มทุกพื้นที่ หากพบการกระทำความผิดจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทุกกรณี และขอประชาสัมพันธ์ว่าวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2562) จะมีผลบังคับใช้ โทษสำหรับผู้กระทำผิดทั้งผู้ทำ ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย จะเพิ่มสูงขึ้น จึงขอเตือนผู้ประกอบการอย่ากระทำผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

 

The post สมอ.จับสินค้าด้อยคุณภาพมูลค่า10ล้านบาท appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons