งานเกษตรอินทรีย์วันสุดท้ายคึกคักสะพัด72ล.

บรรยากาศการจัดงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และ Natural Expo Southeast Asia 2019 ครั้งที่ 2 วันสุดท้าย ยังคงคึกคักมีประชาชนที่รักสุขภาพเดินทางเข้าร่วมงานเพื่อเลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า 300 ราย โดยประเทศไทยหวังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอาเซียนอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นรากฐานเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ไทยให้มีรายได้เพิ่ม รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คาดว่าตลอดการจัดงานระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คน เงินสะพัดกว่า 72 ล้านบาท

โดยตลาดออร์แกนิคโลกมีมูลค่าสูงถึง 104,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 20 ต่อปี ในขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าตลาดภายในประเทศประมาณ 3,000 ล้านบาท และมูลค่าการส่งออกประมาณ 2,100 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 10 ต่อปี

The post งานเกษตรอินทรีย์วันสุดท้ายคึกคักสะพัด72ล. appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons