เอกชนใช้นวัตกรรมแปรรูปสินค้าเพิ่มมูลค่า

นางสุชาดา กุลมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนด์ฟาร์ม จำกัดผู้ประกอบการผลิตสินค้าเห็ดออร์แกนิค กล่าวว่า ทางฟาร์มให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และมองเห็นอนาคตของสินค้าสุขภาพซึ่งเป็นเทรนด์สำหรับอนาคต ทางฟาร์มจึงได้ ผลิตสินค้าออร์แกนิคทั้งหมดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยได้มีการพัฒนาใช้นวัตกรรมในการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าจากปกติประมาณร้อยละ 30 ในสินค้าแต่ละชนิดซึ่งในอนาคต จะมีการคิดค้นพัฒนาต่อยอด เพื่อที่จะขยายตลาดเพื่อการส่งออก

แต่อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการเชื่อมโยง การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน การวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ของหน่วยภาครัฐได้

The post เอกชนใช้นวัตกรรมแปรรูปสินค้าเพิ่มมูลค่า appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons