“อภิสิทธิ์”ยันหลักประกันสุขภาพเป็นสวัสดิการ-สิทธิขั้นพื้นฐาน

ข่าวการเมือง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในเวทีเสวนา มองไปข้างหน้า พรรคการเมืองกับการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทยทุกคน ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มองเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเรื่องสวัสดิการและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิในการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน และลดความเหลื่อมล้ำ โดยต้องไม่มีปัญหาเรื่องระบบการเงินการคลัง ซึ่งทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ตลอด ความเสมอภาคของสวัสดิการที่ประชาชนทั้งผู้ที่รับราชการและพนักงานเอกชนต้องได้รับเท่าเทียมกัน

ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นหลักสำคัญของทั่วโลกที่ช่วยลดเรื่องความเหลื่อมล้ำ เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงทุกคน

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons