กลุ่มกรรมการและผู้บริหาร EKH รับซื้อบิ๊กล็อต 20 ล้านหุ้น ให้ราคาสูงกว่าราคาตลาด

ตลาดหุ้นไทยวันนี้

กลุ่มกรรมการและผู้บริหาร” บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน) หรือ EKH รับซื้อหุ้นบิ๊กล็อต 20 ล้านหุ้นคิดเป็น 3.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในราคาหุ้นละ 6.60 บาท มูลค่ารวม 132 ล้านบาท ระบุเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน EKH ว่ามั่นคงแข็งแกร่ง มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต จึงตกลงให้ราคาสูงกว่าราคากระดาน

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบการซื้อขายรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) หุ้น EKH รวมจำนวน  20  ล้านหุ้น คิดเป็น 3.33% ในราคาหุ้นละ 6.60 บาท มูลค่ารวม 132 ล้านบาท โดยราคาบิ๊กล็อตดังกล่าว สูงกว่าราคากระดานที่ปิดการซื้อขายวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ รายการบิ๊กล็อตหุ้น EKH ดังกล่าว เป็นการทำรายการของนายสุพร ปัญญาสาคร  ขายหุ้นให้กับกลุ่มกรรมการเดิม ปัจจุบันนายสุพร ถือหุ้น 21,172,640 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.53%

กลุ่มกรรมการ เปิดเผยว่าสาเหตุเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ เพราะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทว่าสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีอนาคตที่ยังเติบโตได้อีกมากและจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้  ส่วนราคาบิ๊กล็อตนั้นถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 

ด้านนายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล EKH กล่าวว่า การซื้อบิ๊กล็อตครั้งนี้ เพราะกรรมการและผู้บริหาร รพ.เอกชัย เชื่อมั่นว่าสามารถผลักดันธุรกิจและรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และในอนาคตธุรกิจโรงพยาบาลยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากรายได้ในไตรมาส ของปี 2562 ที่เติบโตอย่างน่าพอใจอันมีสาเหตุมาจากจำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของผู้ป่วยในและ ผู้ป่วยนอก และการเปิดศูนย์ IVF รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนขยายศูนย์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงสร้างผู้ถือหุ้น EKH ใน 5 อันดับแรก ณ วันที่ 2 พ.ค.2562 ประกอบด้วย นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ ถือหุ้น 34,310,480 หุ้น หรือ 5.72% รองลงมาได้แก่ นายอำนวย เอื้ออารีมิตร ถือหุ้น 26,402,900 หุ้น หรือ 4.40%, นายสุพร ปัญญาสาคร ถือหุ้น 21,172,640 หุ้น หรือ 3.53%, นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์ ถือหุ้น 20,520,000 หุ้น หรือ 3.42% และนายกิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร ถือหุ้น 20,110,000 หุ้น หรือ 3.35%

ราคาหุ้น EKH ช่วงบ่ายเคลื่อนไหวอยู่ที่ 6.45 บาท ลบ 0.10 บาท หรือ 1.53% มีมูลค่าการซื้อขาย 175.65 ล้านบาท

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)http://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com

The post กลุ่มกรรมการและผู้บริหาร EKH รับซื้อบิ๊กล็อต 20 ล้านหุ้น ให้ราคาสูงกว่าราคาตลาด appeared first on Thunhoon.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons