ILINK คว้างานจัดซื้อ-ติดตั้งปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมทหาร “กองทัพไทย” มูลค่ากว่า 36 ลบ.

หุ้นเด่นวันนี้

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก “โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร จำนวน 12 รายการ งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก” ของกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยราคาเสนอ 36,330,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว

The post ILINK คว้างานจัดซื้อ-ติดตั้งปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมทหาร “กองทัพไทย” มูลค่ากว่า 36 ลบ. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons