Day: March 12, 2019

จ่ายค่าธรรมเนียมรง.ผ่านQR Code

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีนโยบายให้เร่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ นำร่องด้วยการพัฒนาบริการชำระเงินผ่านระบบ QR Code ให้ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ยกระดับเป็นราชการ 4.0 หรือ Smart

ทดลองวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน

นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน.ได้ลงนามความร่วมมือโครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณูปโภค โดยนำร่องโครงการ ณ ตลาดบางกะปิ ลาดพร้าว 127

เปิดตัว”Training for the Trainers”

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้เตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้เปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “Training for the Trainers”

“ไทยไลอ้อนแอร์” วุ่นเปลี่ยนโบอิ้งแม็กซ์หลังสิงคโปร์แบนเข้า-ออกปท. เซ่นปัญหาเครื่องตกบ่อย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า ล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนของประเทศสิงคโปร์ ได้ออกประกาศห้ามสายการบินจากทั่วโลกที่ใช้เครื่องบินบินโบอิ้ง 737 MAX บินเข้า และออกประเทศสิงคโปร์ โดยจะมีผลบังคับเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. (เวลาสิงคโปร์) ของวันนี้(12

ครม.ไฟเขียวปรับวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลัง พร้อมขยายเวลาถึง 30 ธ.ค.64

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในการปรับกรอบการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ดังนี้ เห็นชอบการชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการจากรัฐบาล รวม 6

Show Buttons
Hide Buttons