Day: April 17, 2019

EA เผย COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม “หนุมาน10” ล็อตสุดท้าย 80 เมกะวัตต์แล้ว

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ โครงการหนุมาน 10

ราชกิจจาฯ เผยประกาศปรับข้อมูลบัญชียาหลักใน รพ.-ยาสมุนไพร

วันนี้(17 เม.ย.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2562 เพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติมีการปรับปรุงแก้ไข ตามสภาพปัญหาสุขภาพ วิทยาการ และข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทันสถานการณ์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561

มติผู้ถือหุ้น SPCG อนุมัติจ่ายปันผล 1.20 บาท

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น SPCG อนุมัติจ่ายปันผล 1.20 บาท หลังผลประกอบการปี 2561 กวาดรายได้ตามเป้า พร้อมลุยธุรกิจ 2562จัดแพ็คเกจขานรับนโยบายโซลาร์รูฟภาคประชาชน ตั้งเป้ากวาดรายได้เพิ่ม 7 พันล้านบาท Please follow

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผล ‘BSIRICG’ ครั้งที่ 20 หน่วยลงทุนละ 0.55 บาท

กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล หรือ BSIRICG ครั้งที่ 20 หน่วยลงทุนละ 0.55 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึง 31 มีนาคม 2562

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น RCI ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีการจำหน่ายที่ดินของบริษัทย่อย

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น RCI ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 22 เมษายน นี้ กรณี RCI จำหน่ายที่ดินของบริษัทย่อย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาขายไม่เหมาะสมและผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ เนื่องจากบริษัท โรแยล ซีรามิค

Show Buttons
Hide Buttons