Day: May 4, 2019

กพท.เปิดฟังความเห็นกม.การบินก.ค.62

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดว่า กพท.อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบิน เพื่อจัดระเบียบกฎหมายลำดับรองใหม่ โดยจะแยกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบินออกเป็น 20 หมวด เช่น การออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการบิน, กฎจราจรทางอากาศ, มาตรฐานการซ่อมบำรุง, สนามบิน  เพื่อให้สอดคล้องกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO และร่าง พ.ร.บ.การเดินอากาศ ฉบับใหม่ อย่างไรก็ตาม

ผู้ว่าฯธปท.ประพันธ์กลอนถวายพระพรในหลวง

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประพันธ์กลอนถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Please follow and like us:

ปชช.แห่ซื้อแสตมป์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกร.10

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ไปรษณีย์กลาง บางรักวันนี้มีประชาชนเดินทางมาซื้อแสตมป์จำนวนมาก โดยเป็นวันแรกที่เปิดจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นชุดที่ 2 ถัดจากเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 9 ในปี 2493 ตราไปรษณียากรชุดนี้ ใช้เทคนิคพิเศษพิมพ์

กรมประมงเปิดอบรมผู้สังเกตการณ์บนเรือ

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจ จำนวน 30 อัตรา เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้สังเกตการณ์บนเรือ” (Observer on Board) เพื่อไปทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงและเรือขนถ่ายของไทยที่ไปทำประมงในเขตทะเลหลวง และที่ออกไปทำประมงในน่านน้ำของรัฐชายฝั่งอื่น รวมถึงเรือประมงที่ขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำ ตามหลักมาตรฐานสากลสำหรับควบคุมการทำประมงให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย

รฟท.จัดโรงทานอิ่มอุ่นแจกอาหารเจ้าหน้าที่

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อมูล และความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระปฐมบรมราชโองการ 9 รัชกาล เริ่มตั้งแต่วันที่

รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปฐมบรมราชโอการแก่ปวงชนชาวไทย

วันที่ 4 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทั้งนี้หลังเข้าพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก และทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ

โปรดเกล้าฯสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

วันนี้ 4 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี โดยหลังจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จสู่หน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

วันที่ 4 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยริ้วขบวนไปประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ กล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาส จบแล้ว เจ้าพนักงาน เชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศจากพระแท่นมณฑลมีพระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธย เบญจราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์

Show Buttons
Hide Buttons