รีดภาษีสรรพากร2ล้านล้าน ไตรมาสแรกเกินเป้าหมายหมื่นล้าน

การเงิน การลงทุน
กรมสรรพากรการันตี รีดภาษีทั้งปี 2 ล้านล้าน หลังจากไตรมาสแรกเกินเป้า 3 เดือนติด ผลจากเศรษฐกิจโตและการเพิ่มประสิทธิภาพ
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons