แบงก์แข่ง AI บริการเงินกู้ทันใจ

การเงิน การลงทุน
“Data is the New Oil” เป็นคำที่ได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ในโลกของธุรกิจ ที่บ่งบอกถึงความสำคัญของ ดาต้าหรือฐานข้อมูล
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons