กรุงศรียกเครื่องโมบายแบงก์ ทุ่ม800ล้าน พัฒนาเทคโนโลยีรองรับ

การเงิน การลงทุน
กรุงศรี เพิ่มความสามารถโมบายแบงก์กิ้งรับธุรกรรมจากผู้ใช้ 5 ล้านคน ส่งฟีเจอร์เด็ด เปิดบัญชี ส่องคิวอาร์จ่ายเงินที่ญี่ปุ่น
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons