บาทเปิด 31.76 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

การเงิน การลงทุน
เงินบาทเปิดตลาด 31.76 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าตามภูมิภาคหลังมีแรงซื้อดอลล์-เงินไหลออก จากความกังวล เบร็กซิต และการเจรจาการค้ายังไม่คืบ
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons