ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จะออกจากเขาวงกตความต้องการของสมาชิกได้อย่างไร

การเงิน การลงทุน
การปล่อยกู้ของสหกรณ์ให้กับสมาชิกกว่า 1.9 ล้านล้านบาท เหมือนระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจ เป็นปัญหาของผู้บริหารสหกรณ์ที่หาทางออกไม่เจอ เมื่อแหล่งเงินทุนก็มีความเสี่ยง และลูกหนี้ก็ไม่แข็งแรง
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons