ไทยฟู้ดส์ รับอานิสงส์ราคาไก่-หมู ปรับขึ้น

การเงิน การลงทุน
นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ (TFG) เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกบริษัทมีกำไรสุทธิ 204.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 284.34 % เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 110.76 ล้านบาท มีรายได้รวม 6,829.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวปีก่อนที่ทำได้ 6,675.54 ล้านบาท
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons