กล่มทิสโก้กำไรครึ่งปีแรก3,528 ล้านบาท

การเงิน การลงทุน
กลุ่มทิสโก้รายงานผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 3,528 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.5%
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons