ข่าวการเงิน

ศุลกากรดิจิทัลหนุนการค้าชายฝั่งลดเวลาและต้นทุน

กรมศุลเปิดโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (E-Coastal Trading System) หนุนการค้าชายฝั่ง ดันอันดับความง่ายการทำธุรกิจไทยดีขึ้น Please follow and like us:

เก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ผลกระทบไม่แรง

ผู้จัดการกองทุนชี้ พอร์ตที่บลจ.ลงทุนปัจจุบันไม่ต้องเสียภาษี เหตุกฏหมายผ่อนผัน กองทุนตราสารหนี้ ณ เม.ย.มีมูลค่า 2.6 ล้านล้านบาท Please follow and like us:

Show Buttons
Hide Buttons